15 Kasım 2018 19:26

Ümit SAMİMİ umitsamimi@gmail.com

En büyük ilk 10 ekonomiye girmek

Türkiye Dünyanın en büyük 18. büyük ekonomisi. Yıllardır hem hükümet hem de iktidara talip muhalif liderler, Türkiye’yi ilk 10’a sokacağını vaad ediyorlar.

İlk ona girmemiz için, sıralamada önümüzde bulunan ülkeleri geçmemiz gerekiyor. En büyük 10’ncu ekonomi Rusya. Rusya’yı sırayla Kanada, Avustralya, Güney Kore, İspanya, Meksika, Endonezya, Hollanda ve Türkiye takip ediyor.

Hedefimiz ilk ona girmek değil de 17. büyük ekonomi olmak olsaydı eğer, Hollanda’yı geride bırakmamız yeterli olacaktı. Peki Hollanda’yı nasıl geçebiliriz?

Hollanda 41.543 km karelik bir yüz ölçüme sahip. Buna karşın Türkiye 783.562 km kare.Türkiye neredeyse 19 kat daha büyük. Hollanda’nın nüfusu yaklaşık olarak 17,02 milyon (2016). Türkiye ise 79.51 milyon(2016).

Hollanda Dünya’nın en çok ihracat yapan 8. ülkesi ve 460 milyar doların(2016) üzerinde her yıl ihracat yapıyor. Türkiye ise 152 milyar dolar(2016) ihracat yaparak listede yirmi sekizinci sırada yer alıyor.
Hollanda Dünya’nın en çok ithalat yapan 9.ülkesi ve ortalama her yıl 477,8 milyar dolar ithal ürün alıyor. Türkiye’nin ithalat rakamı ise 207,9 milyar dolar. Hollanda’nın ihracat ve ithalat rakamları birbirine gayet yakın iken, Türkiye’de ithalat ihracattan fazlasıyla yüksek.

OECD’nin eğitim raporunda 15 yaşındaki öğrencilerin matematik ve fen bilimleri testlerinin sonuçlarına göre Hollanda 9. sırada yer alırken Türkiye 41. sırada bulunmakta.

Hollanda’nın kişi başına düşen milli geliri 50.692 dolar iken Türkiye 10 bin dolar bandını henüz geçebilmiş değil.

Dünya inovasyon 2016 yılı sıralamasında Hollanda yine 9.sırada, Türkiye ise 42.sırada. Burada dikkat çeken bir tesadüf ise, az önce bahsettiğimiz OECD’nin eğitim raporundaki sıralamaya yakın bir sonuç çıkmış olması. Hakeza ithalat ve ihracat sıralamarında da Türkiye’nin yeri eğitim sıralamasıyla benzer bir noktada. Öyle ise ihracatın, ithalatın ve araştırma-geliştirmenin eğitimle bir ilişkisi olmalı.

2016 yılında Hollanda’nın enflasyon oranı %0,1 iken Türkiye’nin 8.53’tü.
Hollanda müspet verilerin neredeyse tamamında ya 8.sırada ya da 9.sırada. Bir çok veri, diğeriyle tutarlı. Örneğin ithalat-ihracat dengesi, eğitim kalitesi, araştırma-geliştirmeye ayırdığı bütçe oranı ve miktarı gibi kalemlerde hep benzer sıralarda yer alırken, Türkiye daha düzensiz ve dağınık. Bunun sebebi elindeki kaynakları planlı şekilde dağıtmıyor ya da dağıtamıyor olması.

Türkiye’nin ilk 10 ekonomiye girmesi için Güney Kore, İspanya gibi ülkeleri geçmeden önce Hollanda’yı geride bırakması gerekiyor. Sıralamada Hollanda’nın önünde yer alabilmek için sanırım Hollanda’dan daha iyi bir eğitimi çocuklarımıza vermek mecburiyetindeyiz.

Hollanda’nın yaptığı ihracattan fazlasını biz ihraç etmeliyiz ki bunun anlamı 17 milyonluk Hollanda’nın ürettiğinden daha fazlasını 80 milyonluk Türkiye’nin üretmesi.

Kazancımızın daha büyük kısmını araştırmaya-geliştirmeye ayırmalıyız. Aynı zamanda teknolojiye yatırım yapmalıyız.

Bütün bunları gerçekleştirebilmek için de elimizde bir plan olmalı. Sloganlardan fazlasına ihtiyacımız var çünkü ne sarayı satarak ne de meclise bisikletle gelerek bu hedeflere ulaşılamaz.
Vesselam.